Päivystyshelppi

Äkillinen/akuutti haava tai ruhje

Haavat ja ruhjeet eroavat toisistaan syntytavan ja sijainnin perusteella. Haavan syntytavan mukaan voidaan puhua viilto- tai pistohaavoista, jotka useimmiten tulevat terävästä esineestä. Ruhje- tai repimähaavasta puhutaan silloin, kun haava on tullut ihoon tai ihon alaiseen kudokseen ruhjovan vamman seurauksena. Puremahaavan voi saada eläimen tai ihmisen puremasta.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Pinnallista haavaa voi hoitaa itse puhdistamalla ja peittämällä haavan puhtailla sidoksilla. Tarkemmat ohjeet haavan itsehoitoon löydät kohdasta ensiapu- ja itsehoito-ohjeet.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä heti oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • haava ei ole pinnallinen

  • haava on repaleinen, likainen tai haavasta puuttuu ihoa

  • haava vuotaa runsaasti eikä verenvuoto tyrehdy 20 minuutin painamisen jälkeen

  • haava on aiheutunut toisen ihmisen tai eläimen puremasta

  • haavassa on vierasesine, kuten lasinsirpale tai hiekkaa

  • haava on kasvojen, silmän tai kurkunpään alueella.

Parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi, liimausta tai ompelua vaativa haava tulisi sulkea noin kuuden tunnin kuluessa sen syntymisestä.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112 jos,

  • haava on syvä ja sijaitsee kaulan, rintakehän tai vatsan alueella.

  • haava vuotaa runsaasti ja yleisvointi heikentyy nopeasti.

  • runsas verenvuoto haavasta ei tyrehdy painesidoksella.

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3