Päivystyshelppi

Vierasesine korvassa

Korvan vieraseineellä tarkoitetaan mitä tahansa sinne kuulumatonta esinettä. Tavallisin korvaan työnnettävä vierasesine on pumpulipuikko, josta voi jäädä korvaan pumpulia. Korvaan jäänyt vierasesine voi aiheuttaa tulehduksen, korvan vuotamisen ja/ tai kuulon alenemisen. Korvakäytävään jäänyttä vierasesinettä ei kannata yrittää poistaa omin avuin, koska näin voi vaurioittaa korvakäytävää tai työntää vierasesineen entistä syvemmälle.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Tätä oiretta ei voi hoitaa kotona.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • korvassa on vierasesine

Hätätapaus - soita 112, jos:

Hätänumeroon soitetaan henkeä uhkaavissa tilanteissa. Vierasesine korvassa ei ole henkeä uhkaava.

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3