Päivystyshelppi

Äkillinen puheen häiriö (afasia)

Tilanne voi vaatia välitöntä yhteydenottoa

Äkillinen puheen häiriö on yleisemmin seurausta jostain aivotoiminnan häiriöstä. Aivoperäisestä puheentuoton häiriöstä käytetään yleistä nimitystä afasia, joka merkitsee vaikeutta ymmärtää ja tuottaa puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Äkillinen puheen häiriö voi olla merkki vakavasta aivoverenkiertohäiriöstä.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Tätä oiretta ei voi hoitaa kotona, soita hätänumeroon 112.

Hakeudu hoitoon, jos:

Tätä oiretta ei voi hoitaa kotona, soita hätänumeroon 112.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112, jos

  • sinulla tai läheiselläsi on oireena äkillisiä puheen tuottamisen tai ymmärtämisen vaikeuksia

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3