Päivystyshelppi

Myrkytys

Tilanne voi vaatia välitöntä yhteydenottoa

Lukuisat eri aineet voivat aiheuttaa myrkytyksiä. Oireiden vakavuus ja ilmaantumisen nopeus riippuvat itse aineesta, sen määrästä ja tavasta miten aine on joutunut elimistöön. Myrkytystietokeskus vastaa numerossa 0800 147111 (varanumero 09 471 977) ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Ruokamyrkytysepäilyissä löydät tietoa ruokamyrkytys itsehoito-ohjeesta.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Myrkytyksen oireita voi seurata kotona, vain jos myrkytystietokeskus on näin ohjeistanut.

Hakeudu hoitoon, jos:

Soita myrkytystä epäiltäessä myrkytystietokeskukseen numeroon 0800 147111. Myrkytystietokeskus on avoinna aina ja vastaa numerossa äkillisten kemikaalien altistuksiin ja niihin liittyvien myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112, jos

  • myrkyllistä ainetta nielleellä tai sille altistuneella on henkeä uhkaavia oireita, kuten hengitysvaikeus, tajuttomuus tai äkillinen tajuttomuus-kouristuskohtaus.

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3