Päivystyshelppi

Tajuttomuus

Tilanne voi vaatia välitöntä yhteydenottoa

Tajuton ei herää puhutteluun tai voimakkaaseen ravisteluun, mutta hengittää normaalisti. Tajutonta täytyy auttaa heti ja hälyttää paikalla apua. Avun hälyttämisen jälkeen huolehditaan hengitysteiden avoimuudesta. Hengitystiet avataan kallistamalla päätä kevyesti taaksepäin ja kohottamalla leukaa ylöspäin. Tajuton käännetään avun hälyttämisen jälkeen kylkiasentoon hengitysteiden avoimuuden varmistamiseksi. Tajutonta ei saa jättää yksin.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Tajuttomuus on henkeä uhkaava tilanne, jota ei voi hoitaa kotona. Soita hätänumeroon 112.

Hakeudu hoitoon, jos:

Tajuttomuus on henkeä uhkaava tilanne, jonka vuoksi tulee aina soittaa hätänumeroon 112.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112, jos

  • henkilö ei herää puhutteluun tai voimakkaaseen ravisteluun.

  • henkilö on päihteiden vaikutuksen alaisena, eikä reagoi puhutteluun tai voimakkaaseen ravisteluun.

Kun soitat hätänumeroon, aseta puhelimesi kaiutintoiminnolle. Jos tajuton lopettaa hengittämästä tai hengitys ei ole normaalia hätäkeskuspäivystäjä neuvoo sinulle, kuinka elottomaksi mennyttä elvytetään. 

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3