Päivystyshelppi

Tajuttomuus

Tilanne voi vaatia välitöntä yhteydenottoa

Toimi näin eri tilanteissa

Hätätapaus - soita 112, jos:

  • henkilö on tajuton, eikä hän herää puhutteluun ja voimakkaaseen ravisteluun

Tajutonta henkilöä on autettava välittömästi ja huolehdittava hengitysteiden avoimuudesta. Hengitystiet avataan kallistamalla päätä kevyesti taaksepäin ja leukaa kohottamalla. Tajuton henkilö tulee kääntää kylkiasentoon hengitysteiden avoimuuden varmistamiseksi. Tajutonta henkilöä ei tule jättää yksin.

Jos tajuton henkilö lakkaa hengittämästä tai hengitys ei ole normaalia, soita hätänumeroon 112 ja aseta puhelimesi kaiutintoiminnolle. Aloita elottomaksi menneelle paineluelvytys. Hätäkeskuspäivystäjä neuvoo puhelimessa, kuinka elvytetään.

Tajuttoman ensiapu (Punainenristi.fi)Avautuu uuteen ikkunaan

Etsitko lisää tietoa vaivasta?

Tajunnan häiriöt voivat kehittyä nopeasti tai hitaasti. Tämän vuoksi auttajan on seurattava autettavan tajunnassa tapahtuvia muutoksia, kunnes vastuu autettavasta siirtyy ammattiauttajalle.

Tajuttomuuden syyllä ei ole merkitystä ensiapua annettaessa. Tajutonta henkilöä on autettava aina heti, koska hän on vaarassa tukehtua nielun lihasten veltostuessa. Vaara on suurin, jos henkilö on selällään tai etukumarassa. Hänet tulee aina kääntää kylkiasentoon ja tarkistaa hengitys.

Lisää tietoa aiheesta:

Etkö ole varma mitä tehdä?

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.2