Päivystyshelppi

Itsetuhoiset ajatukset ja käytös

Itsetuhoisia ajatuksia ovat ajatukset itsensä vahingoittamisesta tai tappamisesta. Mikäli ajatukset johtavat toimintaan, on kyseessä itsetuhoinen käytös. Jos itsetuhoiseen käyttäytymiseen liittyy kuoleman toive, puhutaan itsemurhayrityksestä. Olipa kysymyksessä sitten itsetuhoinen ajattelu, käyttäytyminen tai itsemurhayritys tarvitsee henkilö aina vähintäänkin keskusteluapua ammattilaiselta.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Tätä oiretta ei voi hoitaa kotona.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai mielenterveystoimistoon tai jos edellä mainitut eivät ole auki, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • sinulla tai läheiselläsi on itsetuhoisia ajatuksia tai itsetuhoista käytöstä

  • itsetuhoisella henkilöllä on näkyviä vammoja.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112, jos

  • itsetuhoinen henkilö yrittää vahingoittaa tai tappaa itsensä.

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3