Päivystyshelppi

Huimaus

Huimaus on hyvin yleinen oire, joka johtuu joko kehon asentoa ja tasapainoa aistivan sisäkorvan tai tasapainotietoa käsittelevän pikkuaivon häiriöstä. Sisäkorvasta johtuva huimaus on usein kiertohuimausta, joka tuntuu pyörittävänä tunteena. Toisinaan verenpaine voi seisomaan noustessa laskea sen verran, että se tuntuu hetkellisenä huimauksena. Ylösnousemiseen liittyvä verenpaineenlasku on harmitonta.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Mikäli sinulla on todettu hyvälaatuinen asentohuimaus, voidaan tätä hoitaa kotona itsehoito-ohjein ja tälle oirekuva ohittuu.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • huimaus on uusi oire ja alkaa äkillisesti

  • huimaus on voimakasta.

Yhteydenotto muissa tapauksissa

  • Muissa tapauksissa voit odottaa oman terveysaseman avautumista ennen yhteydenottoa.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112 jos,

  • huimaukseen lisäksi oireena on äkillistä sydänoireita (rintakipu tai sykkeen epätasaisuus) tai hengenahdistusta

  • huimauksen lisäksi oireena on puheen, kuulon, näön, lihasten toiminnan tai tajunnan tason häiriöitä

  • huimauksen lisäksi oireena on päänsärkyä tai niskakipua

  • huimaus on niin voimakasta, ettei pysy pystyssä.

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3