Päivystyshelppi

Liikenneonnettomuus

Tilanne voi vaatia välitöntä yhteydenottoa

Toimi näin eri tilanteissa

Hätätapaus - soita 112, jos:

 • on tapahtunut liikenneonnettomuus

Kun soitat hätänumeroon 112, vastaa hätäkeskuspäivystäjän sinulle esittämiin kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja lopeta puhelu vasta, kun saat hätäkeskuspäivystäjältä luvan. Näin toimimalla varmistat omalta osaltasi avun nopean perille saapumisen!

Toiminta liikenneonnettomuustilanteessa

 1. Saavuttuasi liikenneonnettomuuspaikalle muista oma ja muiden turvallisuus.
  • Pysäköi kulkuvälineesi turvallisen matkan päähän onnettomuuspaikalta.
  • Kytke autosi hätävilkut. Vie varoituskolmio riittävän kauas onnettomuuspaikasta.
  • Lähesty onnettomuuspaikkaa harkiten. Käytä heijastimia ja heijastinliiviä.
  • Oman autosi ajovalot tuovat lisävalaistusta onnettomuuspaikalle.
 2. Selvitä, mitä on tapahtunut.
 3. Tee hätäilmoitus numeroon 112, ja kerro onnettomuustilanteesta.
 4. Estä lisäonnettomuudet
  • Siirrä loukkaantuneet turvaan ajotieltä.
  • Varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla ja autosi hätävilkuilla.
 5. Selvitä loukkaantuneiden tila ja anna ensiapua odottaessasi ammattiapua.
  • Jokainen loukkaantunut tutkitaan ensiavun tarpeen arvioimiseksi, oli hän sitten äänekäs tai hiljainen.
  • Anna hätäensiapua ja toimi hätäkeskuksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Hätäkeskus ohjeistaa hätäensiavun antamisessa. Tärkeintä liikenneonnettomuustilanteessa on tajuttomien uhrien kääntäminen kylkiasentoon hengitysteiden avoimuuden varmistamiseksi, näkyvien verenvuotojen tyrehdyttäminen ja uhrien suojaaminen kylmältä. Verenvuotojen tyrehdyttämiseksi vuotokohtaa tulee painaa esimerkiksi kädellä. Haavassa olevia vierasesineitä ei saa yrittää poistaa.

Jos liikenneonnettomuuden uhri menee tajuttomaksi, käännä hänet kylkiasentoon hengitysteiden avoimuuden varmistamiseksi. Ellei tajuttomaksi mennyt herää puhutteluun tai ravisteluun, soita hätänumeroon 112 ja aseta puhelin kaiutintoiminnolle. Aloita elottomaksi menneelle paineluelvytys. Hätäkeskuspäivystäjä neuvoo puhelimessa, kuinka elvytetään.

Etsitko lisää tietoa vaivasta?

Ajoneuvon korin rakenteet ja turvavyöt suojaavat yleensä liikenneonnettomuuksien uhreja vakavilta vammoilta. Vammapotilaat kuljetetaan välittömästi sairaalahoitoon.

Liikenneturvan mukaan tieliikenneonnettomuus on henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtanut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Tieliikennelaissa määriteltyjen ajoneuvojen lisäksi osallisiksi kulkuneuvoiksi luetaan myös raitiovaunu ja juna tasoristeysonnettomuuksissa.

Lisää tietoa aiheesta:

Etkö ole varma mitä tehdä?

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.2