Päivystyshelppi

Nivelen sijoiltaan meno

Nivel voi mennä sijoiltaan tapaturman seurauksena. Tavallisimpia nivelen sijoiltaan menoa aiheuttavia tapaturmia ovat kaatuminen tai raajan vääntyminen esimerkiksi urheillessa. Jos niveltä ympäröivät tukirakenteet ovat löysät, voi nivel mennä sijoiltaan myös ilman varsinaista tapaturmaa. Tavallisimpia sijoiltaan meneviä niveliä ovat olkanivel, sorminivelet sekä polviniveleen liittyvä polvilumpion sijoiltaanmeno. Usein nivel palautuu takaisin omalle paikalleen välittömästi sijoiltaan menon jälkeen, mutta se voi myös jäädä virheasentoon. Sijoiltaan mennyt nivel on kivulias, turvonnut ja sen liikuttaminen ei onnistu normaalisti. Myös lonkkanivel voi mennä sijoiltaan, erityisesti jos siinä on tekonivel.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Tätä oiretta ei voi hoitaa kotona.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • nivel on jäänyt virheasentoon eikä sen liikuttaminen onnistu normaalisti

  • nivel on tapaturman jälkeen kipeä, turvoksissa tai sen ulkonäkö poikkeaa normaalista

Yhteydenotto muissa tapauksissa

  • Muissa tapauksissa voit odottaa oman terveysaseman avautumista ennen yhteydenottoa.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112 jos,

  • lonkkanivel on mennyt sijoiltaan eikä kävely tai ylös nouseminen onnistu

  • olkanivel on mennyt sijoiltaan, eikä sitä saada paikoilleen

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3