Päivystyshelppi

Kaatuminen

Toimi näin eri tilanteissa

Hakeudu hoitoon, jos:

  • olet loukannut itseäsi kaatumisen yhteydessä

Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen ensisijaisesti omaan terveyskeskukseen tai terveysneuvontaan vuorokauden kuluessa.

Kaatumisen aiheuttamien pienten vammojen ja haavojen ensiapu perustuu kolmen K:n periaatteelle ja hoitoa voidaan hyvin toteuttaa kotona:
  • Kylmähoito: Vammakohdan päälle laitetaan kylmäpakkaus (esim. pikakylmähaude, pakastepussi, lumi muovipussissa). Kylmäpakkauksen ja ihon väliin on aina laitettava paleltumisen estävä eriste, esim. elastinen tukiside tai pyyheliina. Kylmän päälle kierretään joustava tukiside. Kylmän annetaan vaikuttaa 15 - 20 min raajan ollessa kohoasennossa. Tämän jälkeen kylmäpussin tilalle asetetaan pelkkä paineside. Kylmähoitojaksoja tulee toistaa aluksi 1–2 tunnin välein.
  • Kompressio: Vammakohtaa puristetaan aluksi käsin, jatkohoidoksi tukeva kompressioside.
  • Kohoasento: Raaja nostetaan kohoasentoon.

Vamman jälkeen lepo on tärkeää. Liikuntaharjoittelusta on hyvä pitää 3–7 vrk:n mittainen tauko, jonka jälkeen aloitetaan vammakohdan asteittainen käyttö ja kuntouttaminen kivuttomin harjoittein.

Mikäli oireet jatkuvat, pahenevat tai voinnissa tapahtuu selkeä muutos huonompaan, on syytä olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen heti.

Hätätapaus - soita 112, jos:

  • kaatumiseen liittyy (joko ennen tai jälkeen kaatumisen) tajunnantason häiriöitä tai tajuttomuutta, halvausoireita (ja/tai puheentuoton- tai näköhäiriöitä), rintakipua tai muita sydänoireita, hengenahdistusta, kovaa äkillistä päänsärkyä tai huimausta tai rajua yleisvoinnin laskua
  • et pysty liikkumaan omin avuin tai käyttämään vammautunutta raajaa normaalisti
  • sinulla on voimakasta niskakipua
  • vammautuneessa raajassa on avomurtuma

Etsitko lisää tietoa vaivasta?

Usein kaatuminen liittyy tilanteeseen, jossa noustaan nopeasti makuulta ja istualta seisomaan. Iän myötä kaatuilua tapahtuu useammin, sillä vanhemmiten ihmisen reaktiot hidastuvat ja normaalit suojautumisrefleksit eivät aina ehdi toimia. Monet perussairaudet (diabetes, tulehdussairaudet, anemia, nestetasapainon häiriöt) ja niiden paheneminen voivat heikentää kuntoa ja aiheuttaa tai lisätä kaatuilua varsinkin vanhuksilla.

Kaatumisia ja niiden aiheuttamia vammoja voidaan ehkäistä ympäristön turvallisuutta parantamalla, käyttämällä erilaisia apuvälineitä, hoitamalla kaatuilua aiheuttavia sairauksia, huolehtimalla luun haurastumisen ehkäisystä tai muuttamalla kaatuiluun altistavia lääkityksiä. Kaatumisia voidaan ehkäistä myös lisäämällä säännöllistä lihas- ja tasapainoharjoittelua.

Kaatumisen syyn selvittelyssä on tärkeää selvittää kaatumisen ajankohta ja olosuhteet sekä mahdolliset samanaikaiset oireet (huimaus, rintakipu), äskettäin käytetyt lääkkeet (nitro, verenpainelääkkeet, keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet) sekä kauanko kaatumiseen johtanut tila kesti. Asioiden perusteellinen selvittäminen edellyttää usein ajan varaamista omaan terveyskeskukseen.

Kaatuminen voi aiheuttaa erilaisia venähdyksiä ja sijoiltaan menoja, revähdyksiä, murtumia, haavoja, lihas- ja jännevammoja ja mustelmia.

Lisää tietoa aiheesta:

Etkö ole varma mitä tehdä?

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.2