Päivystyshelppi

Pahoinpitely

Pahoinpitelyllä tarkoitetaan toiselle henkilölle tehtyä ruumiillista väkivaltaa tai toisen henkilön terveyden vahingoittamista. Perinteisen väkivallan lisäksi pahoinpitelynä pidetään myös tahallista taudin tartuttamista toiseen. Ruumiillisen pahoinpitelyn vammat riippuvat pahoinpitelyn tekotavasta ja sitä onko teossa ollut mukana apuvälineitä. Pahoinpitely on rikoslaissa rangaistava teko, joten tapahtumasta on syytä ilmoittaa poliisille. Vaikka pahoinpitelystä aiheutuneet vammat eivät vaatisi hoito, kannattaa yhteydenotto terveydenhuollon ammattilaiseen tehdä vammojen rekisteröimistä varten. Alaikäiseen kohdistuneesta pahoinpitelystä täytyy aina tehdä lastensuojeluilmoitus.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Tätä oiretta ei voi hoitaa kotona.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos olet saanut vammoja pahoinpitelyn seurauksena.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112, jos

  • sinua pahoinpidellään tai näet toista henkilöä pahoinpideltävän.

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3