Päivystyshelppi

Sekavuustila

Sekavuustilalla eli deliriumilla tarkoitetaan äkillistä sekavuustilaa ja aivojen vajaatoimintaa. Sekavuustilan laukaisevia tekijöitä voi olla esimerkiksi stressi, alkoholi, lääkitykset, kipu, univaje, liian vähäiset tai runsaat ulkoiset ärsykkeet tai vieras ympäristö.Sekava henkilö ei pysty kohdistamaan huomiota yhteen asiaan, hänen ajattelunsa on järjestäytymätöntä ja puhe harhailevaa. Sekavuustilassa henkilön tarkkaavaisuus, tajunnan taso ja huomiokyky ovat häiriintyneet ja tilalle ominaista on, että oireet kehittyvät nopeasti.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Tätä oiretta ei voi hoitaa kotona, mikäli sekavuus on alkanut äkillisesti.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • henkilö käyttäytyy sekavasti

Yhteydenotto muissa tapauksissa:

  • Muissa tapauksissa voit odottaa oman terveysaseman avautumista ennen yhteydenottoa.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112, jos

  • henkilö käyttäytyy sekavasti ja on vaaraksi itselleen tai muille

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3