Päivystyshelppi

Tajuttomuus-kouristuskohtaus

Tilanne voi vaatia välitöntä yhteydenottoa

Tajuttomuus-kouristuskohtaus on tila, jossa kaikki kehon osat jäykistyvät ja nykivät. Kouristuskohtauksen aikana henkilö voi purra kieleensä, suusta voi tulla vaahtoa ja virtsa tai uloste voi karata alle. Kohtaus menee useimmiten ohi alle viidessä minuutissa. Kouristuskohtausta seuraa usein hetkellinen tokkuraisuus ja jälkiuni ennen kuin vointi palaa normaaliksi.

Kouristuskohtauksen syy täytyy aina selvittää, ellei ole tiedossa, että kohtauksen saanut sairastaa epilepsiaa.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Muusta syystä, kuin tiedossa olevasta epilepsiasta johtuvaa tajuttomuus-kouristuskohtausta ei voi hoitaa kotona.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä heti oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasema on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • henkilö, jonka ei tiedetä sairastavan epilepsiaa, on saanut tajuttomuus-kouristuskohtauksen. Ota yhteyttä, vaikka kohtaus olisikin jo mennyt ohi.

Yhteydenotto muissa tapauksissa

  • Muissa tapauksissa (esimerkiksi epilepsiaa sairastavan henkilön tilanteen tarkempi arviointi) voit odottaa oman terveysaseman avautumista ennen yhteydenottoa.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita aina hätänumeroon 112, jos

  • kouristuskohtaus kestää yli viisi minuuttia

  • uusi kouristuskohtaus alkaa ennen kuin kohtauksen saanut on toipunut edellisestä kohtauksesta

  • kohtauksen saanut hengittää huonosti tai on loukannut itseään kohtauksen aikana

  • jos kyseessä ensimmäinen kouristuskohtaus.

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3