Päivystyshelppi

Päihdeongelma

Päihdeongelmalla tarkoitetaan alkoholin tai muiden keskushermoon vaikuttavien aineiden, kuten huumeiden tai rauhoittavien lääkeaineiden väärinkäyttöä. Päihteiden ongelmallinen käyttö voi olla oma itsenäinen riippuvuusongelma tai sillä voidaan yrittää selviytyä muista mielenterveysongelmista, kuten ahdistuksesta. Itse päihdeongelma aiheuttaa masennusta, ahdistusta ja heikentää sosiaalista elämää. Liiallinen päihteiden käyttö altistaa myös fyysisille sairauksille, kuten haimatulehdukselle. Pitkään jatkunut päihteiden käyttö voi olla vaikeaa katkaista yksin hankalien vieroitusoireiden vuoksi.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Päätös päihteiden käytön vähentämisestä tai lopettamisesta täytyy tehdä itse.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • päihteiden käytön lopettaminen johtaa hankaliin vieroitusoireisiin

  • päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu ilman ammattilaisen apua

Yhteydenotto muissa tapauksissa

  • Muissa tapauksissa voit odottaa oman terveysaseman avautumista ennen yhteydenottoa.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112, jos

  • päihteiden käyttö johtaa väkivaltaiseen tai itsetuhoiseen käytökseen

  • päihteiden käytön lopettamisesta johtuvat vieroitusoireet aiheuttavat tajuttomuus-kouristuskohtauksen

  • henkilö on päihteiden vaikutuksesta tajuton, eikä saada hereille.

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3