Päivystyshelppi

Mielenterveyden häiriö

Mielenterveyden häiriöiden tarkka määrittely on vaikeaa, koska ajoittain jokaisen ihmisen elämään kuuluu tilanteet, joihin liittyy surua, pettymyksiä, ahdistuneisuutta ja ajoittaisia univaikeuksia. Kun mieliala, tunteet ajatukset tai käytös aiheuttaa henkilölle kärsimystä, vaikuttaa haittaavasti ihmissuhteisiin tai toimintakykyyn on kysymys mielenterveyden häiriöstä. Vakavassa tilanteessa mielenterveyden häiriö voi lamaannuttaa toimintakyvyn täysin. Kun elämäntilanne muuttuu vaikeaksi, asian kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan on hyvä hakeutua keskustelemaan ammattilaisen kanssa.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Lyhytaikaista univaikeutta, surua ja pettymystä voi hoitaa itse kotona. Apua ja itsehoito-ohjeita löytyy Mielenterveystalosta

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • mielenterveyden häiriö haittaa toimintakykyä ja arjesta selviäminen on vaikeaa

  • mielenterveyden häiriö tuottaa sinulle tai läheisille kärsimystä

  • mielenterveyden häiriö pahenee äkillisesti

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112 jos,

  • mielenterveyden häiriöstä kärsivä henkilö on vaaraksi itselleen tai muille.

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3