Päivystyshelppi

Korvakipu aikuisella

Yleinen korvakivun aiheuttaja aikuisella on hengitystietulehdusten ja niistämisen yhteydessä välikorvaan joutunut lima ja ilmanpaine, jotka venyttävät tärykalvoa. Pitkittyneen korvakivun syynä on yleensä ulkokorvan tai korvakäytävän tulehdus tai muu ärsytys. Korvakipua voi aiheuttaa myös korvaan kohdistunut isku tai tapaturman seurauksena syntynyt haava. Korvanlehti on altis kylmälle ja kuumalle, minkä vuoksi siihen voi helposti syntyä paleltumavammoja etenkin talvisin.

Korvakipua voivat aiheuttaa myös muut kuin korvaperäiset syyt. Korvakipu voi olla seurausta esimerkiksi purentaelimistön, korvasylkirauhasen, kieli-kitahermon, nielun tai niska-hartiaseudun ongelmista. Myös tuuli tai paineenvaihtelu voivat aiheuttaa tuntemuksia korvaan.

Omaolo oirearvion avulla voit arvioida korvakipuasi tarkemmin. Palvelusta saat toimintasuosituksen ja itsehoito-ohjeita.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Ilman vammaa syntynyttä korvakipua voi alkuun hoitaa kotona, etenkin jos korvakipu on alkanut hengitystietulehduksen yhteydessä.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • korvan lehdessä tai korvan ympärillä on punoitusta

  • korvakivun lisäksi oireena on kuumetta tai huimausta

  • korvassa tai korvan lehdessä on haava tai ruhje

  • korvaan on osunut isku

  • paineen aiheuttaminen nenänieluun (nenästä kiinni pitäminen hengityksen aikana) aiheuttaa ilman virtaamista ulos korvasta

  • korvasta valuu sameaa, verensekaista eritettä tai verta

  • korvakivun yhteydessä kuulo on äkillisesti huonontunut.

Yhteydenotto muissa tapauksissa

  • Muissa tapauksissa voit odottaa oman terveysaseman avautumista ennen yhteydenottoa. Tutustu itsehoito-ohjeisiin odottaessasi.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112 jos,

  • korvaan tai pään alueelle on osunut iskuvamma ja tajunta on heikentynyt

  • korvan lehti on vamman tai pahoinpitelyn seurauksena revennyt pahasti tai se on kokonaan irti.

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3