Päivystyshelppi

Yleinen heikkous ja väsymys

Toimi näin eri tilanteissa

Hakeudu hoitoon, jos:

  • sinulla on yleistä heikkoutta ja väsymystä
Ota yhteyttä heti oman terveyskeskuksen kiirevastaanotolle tai päivystykseen.

Tavallisimpia syitä äkilliselle suorituskyvyn heikkenemiselle ovat esimerkiksi sydäntapahtumat, aivoverenkiertohäiriöt, erilaiset infektiot, elimistön kuivuminen ja sokeritasapainon heittelyt tai lääkkeiden sivuvaikutukset. Hidas suorituskyvyn heikkeneminen liittyy usein ikään ja pitkäaikaissairauksiin.

Äkillisesti laskeneen yleisvoinnin vuoksi on hyvä olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos yksinkertaiset kotihoidon keinot (kuumeen alentaminen, nesteen tai ruoan nauttiminen) eivät paranna tilannetta.

Mikäli oireet jatkuvat, pahenevat tai voinnissa tapahtuu selkeä muutos huonompaan, on syytä olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen uudelleen.

Hätätapaus - soita 112, jos:

  • yleisvointi tai henkilön suorituskyky heikkenee äkillisesti ja siihen liittyy rintakipua, hengenahdistusta tai korkeaa kuumetta sekä tajunnan tason laskua/sekavuutta

Etsitko lisää tietoa vaivasta?

Yleisvoinnin heikkeneminen on hyvin yleistä vanhuksilla tai runsaista perussairauksista kärsivillä ihmisillä. Tulehdussairauden seurauksena perusterveenkin ihmisen yleisvointi voi heikentyä huomattavasti. Yleisvoinnin laskun aiheuttajana voi olla korkean kuumeen tai oksentelun ja ripulin aiheuttama elimistön kuivuminen tai jokin muu sairauden aiheuttama syy.

Yleisenä ohjeena voidaan pitää, että yleisvoinnin laskeminen henkilön normaalin voinnin alapuolelle edellyttää tarkempaa tilan selvittelyä. Hitaasti kehittynyt huonokuntoisuus ei yleensä vaadi tutkimuksia vaan silloin kunnon kohottaminen ja elintapojen muuttaminen terveellisemmiksi useimmiten auttaa.

Lisää tietoa aiheesta:

Etkö ole varma mitä tehdä?

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.2