Päivystyshelppi

Muistinvaikeudet ja muistin menetys

Muisti on keskeinen osa tiedon käsittelyä sekä henkisiä kykyjä. Muistin vaikeudet ovat erityyppisiä ja ne voivat johtua sairauksista sekä erilaisista tiloista. Muisti voi heikentyä esimerkiksi masennuksen, aivovaurion, lääkityksen tai alkoholin seurauksena. Mahdollista on myös, että muistin menettää äkillisesti ilman selittävää syytä. Dementialla tarkoitetaan laaja-alaista aivotoimintojen häiriötä, joka haittaa merkittävästi selviytymistä arjen haasteista.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Mikäli potilaalla on todettu muistisairaus, voi tilannetta hoitaa kotona. Mikäli iäkkään potilaan muisti heikkenee pikkuhiljaa, voi selvittelyt tehdä kiirettä oman terveysaseman kautta.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • henkilö on menettänyt muistin äkillisesti

Yhteydenotto muissa tapauksissa:

  • Muissa tapauksissa voit odottaa oman terveysaseman avautumista ennen yhteydenottoa.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112, jos

  • henkilö on menettänyt muistinsa äkillisesti, on sekava, eikä pysty huolehtimaan itsestään

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3