Päivystyshelppi

Lämpöuupumus tai -halvaus

Tilanne voi vaatia välitöntä yhteydenottoa

Toimi näin eri tilanteissa

Hätätapaus - soita 112, jos:

  • lämpöuupumukseen liittyy kouristuksia tai tajunnan tason laskua
  • sinulla on rintakipua, sydänoireita tai voimakasta hengenahdistusta
  • hikoilu tai virtsan tulo loppuvat, iho tuntuu kuivalta ja ihon väri muuttuu sinertäväksi

Jos lämpöuupumuksen tai halvauksen oireista kärsivä henkilö menee tajuttomaksi, käännä hänet kylkiasentoon hengitysteiden avoimuuden turvaamiseksi. Ellei tajuttomaksi mennyt herää puhutteluun tai ravisteluun, soita hätänumeroon 112 ja aseta puhelin kaiutintoiminnolle. Aloita elottomaksi menneelle paineluelvytys. Hätäkeskuspäivystäjä neuvoo puhelimessa, kuinka elvytetään.

Hakeudu hoitoon, jos:

  • sinulla ilmenee lievempiä lämpöuupumuksen oireita (päänsärkyä, pahoinvointia, huimausta, ärtyneisyyttä ja sekavuutta), jotka eivät helpotu elimistön viilentämisellä

Ota yhteyttä heti oman terveyskeskuksen kiirevastaanotolle tai päivystykseen.

Lieväoireista lämpöuupumusta voi hoitaa ja seurata kotona. Tärkeää on huolehtia riittävästä nesteiden juomisesta, elimistön viilentämisestä ja riittävistä tauoista raskasta työtä tehdessä.

Etsitko lisää tietoa vaivasta?

Liialliselle ruumiinlämmön nousulle altistavat esimerkiksi huono nestetasapaino, ylipaino, ikä, huono yleiskunto tai toipilasaika, alkoholi, eräät sairaudet ja lääkkeet, riittämätön ilmastointi ja vääränlainen pukeutuminen.

Lämpösairaudet voidaan jakaa vakavuuden mukaan lämpöhalvaukseen, lämpöuupumukseen ja auringonpistokseen.

Lämpöuupuminen

Lämpöuupuminen on lämpöhalvauksen esiaste, jonka suurimpana syynä on huono neste- ja/tai suolatasapaino. Lämpöuupuminen voi kehittyä hikoiltaessa kuumassa ja kosteassa ympäristössä ja samanaikaisesti juodaan nesteitä liian vähän (tai ei ollenkaan) tai juodaan liian vähän suoloja sisältäviä nesteitä. Oireina saattaa olla sekavuutta, heikotusta, huimausta, päänsärkyä, pahoinvointia ja oksentelua, nihkeä ja kylmänhikinen iho, epätasainen hengitys, nopea syke tai jopa tajuttomuus.

Lämpöhalvaus

Lämpöhalvaus on vakavin lämpösairauksista. Ruumiinlämpö nousee, kun elimistö ei enää pysty poistamaan lämpöä riittävästi. Soluvaurioita syntyy, kun ruumiinlämpö ylittää 42°C. Ruumiinlämpö voi nousta nopeasti (esimerkiksi saunojan unohduttua saunomaan liian pitkäksi aikaa sairauskohtauksen tai alkoholin takia) tai tila voi kehittyä hitaasti, jopa päivien aikana, liian kuumassa ympäristössä tai vaikkapa korkeassa kuumeessa.

Hikoilu loppuu nestevajauksen pahennuttua ja ihminen saattaa tuntea heikotusta, sekavuutta, näköhäiriöitä, oksentelua, ripulia, päänsärkyä, huimausta tai hän voi käyttäytyä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Hengitys voi olla epäsäännöllistä, syke nopea ja verenpaine matala. Iho tuntuu kuivalta ja voi sinertyä tai nousta kananlihalle. Tila voi johtaa tajuttomuuteen, kouristeluihin tai elimistön vakavasti vaurioituessa jopa kuolemaan.

Lisää tietoa aiheesta:

Etkö ole varma mitä tehdä?

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.2