Päivystyshelppi

Kylmettyminen

Kylmettymisellä tarkoitetaan ruumiinlämmön laskua alle 35°C asteeseen ja siitä aiheutuvia muutoksia elimistössä. Ensimmäinen oire kylmettymisestä on pintaverisuonten supistuminen ja lihasväristykset. Ruumiinlämmön laskiessa alle 34 °C asteeseen ilmaantuu oireina lisäksi verenkierron ja tajunnantason muutoksia. Kylmettyminen on sitä vakavampi mitä alemmas ruumiinlämpö laskee.

Ruumiinlämpö laskee herkästi esimerkiksi henkilön joutuessa kylmän veden varaan. Lumihankeen tuupertunut tai maastoon pakkasella eksynyt on altis kylmettymiselle. Kylmettyminen voi tapahtua myös hitaammin useiden tuntien kuluessa, jos henkilö on esimerkiksi jäänyt lattialle makaamaan kaatumisen yhteydessä ilman riittävää vaatetusta.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Vähäistä kylmettymistä, jossa oireena on palelu, vilunväristykset ja ”kananlihalla” oleva iho voi hoitaa itse suojautumalla kylmältä kuivaa vaatetusta lisäämällä, hakeutumalla lämpimään ja nauttimalla lämmintä juotavaa esimerkiksi lämpimät sokeripitoiset mehut. Kylmettyneen kannattaa pysyä liikkeessä, sillä liikkuminen lisää kehon omaa lämmöntuotantoa.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • henkilö on kylmettynyt eikä ruumiinlämpö palaudu normaaliksi kohtuullisessa ajassa kylmäaltistuksen loppumisen jälkeen.

Yhteydenotto muissa tapauksissa:

  • Muissa tapauksissa voit odottaa oman terveysaseman avautumista ennen yhteydenottoa.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112 jos,

  • kylmettynyt henkilö ei herää puhutteluun tai ravisteluun

  • kylmettyneen ruumiinlämpö on laskenut alle 34 °C asteeseen

  • kylmettyneellä on voimakasta vapinaa, eikä hän jaksa enää itse liikkua.

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3