Päivystyshelppi

Kylmettyminen

Toimi näin eri tilanteissa

Hätätapaus - soita 112, jos:

  • kehon lämpötila on alle +34°C
  • tajunnan taso laskee
  • esiintyy voimakasta vapinaa

Mikäli kylmettynyt henkilö menee tajuttomaksi, käännä hänet kylkiasentoon hengitysteiden avoimuuden turvaamiseksi. Ellei tajuttomaksi mennyt herää puhutteluun tai ravisteluun, soita 112 ja aseta puhelin kaiutintoiminnolle. Aloita elottomaksi menneelle paineluelvytys. Hätäkeskuspäivystäjä neuvoo puhelimessa, kuinka elvytetään.

Kylmettyneen ensiapu (Terveyskirjasto.fi)Avautuu uuteen ikkunaan

Kohtalaisesta tai vaikeasta kylmettymisestä kärsivä henkilö tarvitsee aina aktiivista lämmittämistä ja seurantaa ja hänet tulee toimittaa hoitoon lähimpään päivystykseen.

Hoida kotona, jos:

  • kehon lämpötila +35 – +34° C

Vähäistä kylmettymistä voi yleensä alkuun hoitaa ja seurata kotona.  Ellei oireet helpotu itsehoidolla, on hyvä olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Vähäisestä kylmettymisestä puhutaan kehon lämpötilan laskiessa +35 – +34° C asteeseen. Tähän liittyy voimakas palelu, vilunväristykset ja ihon meneminen kananlihalle. Vähäisen kylmettymisen vuoksi ei ole tarpeen hakeutua päivystykseen, ellei tilanne pahene. Tärkeää on suojata henkilö kylmältä, tarjota lämmintä juotavaa ja vaihtaa päälle kuivat vaatteet. Kylmettyneen on hyvä ylläpitää kehon omaa lämmöntuottoa liikkumalla. Henkilökohtaisen arvion saadaksesi voit olla ensisijaisesti yhteydessä omaan terveyskeskukseen. Epäselvissä tilanteissa kannattaa  päivystykselliseen terveysneuvontaan.Avautuu uuteen ikkunaan

Etsitko lisää tietoa vaivasta?

Kun henkilön kehonlämpö laskee alle 34 asteen, hänen tajunnantilansa alkaa häiriintyä, arviointikykynsä huonontuu ja lihaksistossa alkaa ilmetä voimakasta vapinaa. Lämpötilan laskiessa alle 30 asteeseen, voi seurata tajuttomuus. Lihasten jäykistyminen alkaa, kun mennään vielä alempiin lämpötiloihin ja 25 asteen alapuolella sydän ja hengitys pysähtyvät.

Kylmässä vedessä hukuksiin joutuneella, vettä pääsee herkästi myös vatsaan ja keuhkoihin. Tämä aiheuttaa nopean viilenemisen myös kehon sisäpuolelta.

Jotkin sairaudet voivat aiheuttaa kehonlämmön laskua ja tällöin on tärkeää huolehtia riittävästä vaatetuksesta tai lämpimästä peittelystä. Hypotermialle altistavat korkea ikä, heikko fyysinen yleiskunto, väsymys, nestevaje, alkoholin käyttö, trauma, liikkumattomuus ja erilaiset sairaudet.

Alilämpöistä henkilöä tulee käsitellä varoen sillä alilämpöisyys lisää sydämen rytmihäiriön riskiä.

Lisää tietoa aiheesta:

Etkö ole varma mitä tehdä?

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.2