Päivystyshelppi

Raiskaus ja seksuaalinen väkivalta

Rikoslain mukaan raiskauksella tarkoitetaan pakottamista sukupuoliyhteyteen henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai tällaisen väkivallan uhkaa käyttämällä. Seksuaalirikos tapahtuu ilman tai vastoin vastapuolen suostumusta. Jokaisen seksuaalisen pahoinpitelyn kohteeksi joutuneen on hyvä tehdä rikosilmoitus ja hakeutua mahdollisimman pian lähimpään päivystykseen oikeuslääketieteellisten näytteiden ottamista varten. Seksuaalinen väkivalta on aina rikos riippumatta siitä mihin sukupuoleen se kohdistuu.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Tätä oiretta ei voi hoitaa kotona.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • olet joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi

  • seksuaalirikoksen vuoksi on tarve ottaa viiveettä oikeuslääketieteelliset näytteet

Yhteydenotto muissa tapauksissa

  • Muissa tapauksissa voit odottaa oman terveysaseman avautumista ennen yhteydenottoa.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112, jos,

  • olet seksuaalisen väkivallan kohteena tai näet jonkun muun olevan 

  • seksuaalisen väkivallan uhrilla on myös fyysisiä vammoja ja oireita 

  • seksuaalisen väkivallan uhri on sekava tai hänellä on tajunnan tason häiriöitä  

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3