Päivystyshelppi

Pään vamma

Toimi näin eri tilanteissa

Hakeudu hoitoon, jos:

  • pään vammaan liittyy tajunnantason heikkenemistä tai muistin menetys
  • tuntopuutoksia tai halvausoireita
  • yli 10 minuuttia kestänyt tajunnan menetys/pyörtyminen

Ota yhteyttä heti oman terveyskeskuksen kiirevastaanotolle tai päivystykseen

Lievän aivotärähdyksen saanutta potilasta voi seurata kotona. Potilaan seurana tulee olla toinen henkilö, joka voi tarkkailla mahdollisia tajunnan tason muutoksia.

Keskeisiä seurattavia oireita aivovammaa epäiltäessä ovat tajunnantila, kouristukset, muistinmenetys sekä oksentelu, huimaus ja päänsärky. Verenohennuslääkkeen, kuten Marevan, käyttö voi lisätä aivoverenvuodon riskiä. Iäkkäämpien ihmisten on syytä olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen herkemmin.

Mikäli oireet jatkuvat, pahenevat tai voinnissa tapahtuu selkeä muutos huonompaan, on syytä olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen uudelleen.

Katso tarvittaessa toimintaohje: Tajuttomuus

Hätätapaus - soita 112, jos:

  • potilas on tajuton tai hänellä on vaikeuksia pysytellä hereillä pään vamman jälkeen
  • pään vamman yhteydessä ilmaantuu verenvuotoa korvasta

Etsitko lisää tietoa vaivasta?

Aivojen vammasta voidaan puhua, jos päähän kohdistuneen iskun jälkeen esiintyy ainakin jotain seuraavista: tajunnan menetys, muistin menetys ja/tai ohimenevä tai pysyvä hermoston oire (esimerkiksi tuntopuutos tai halvaus). Suurin osa aivovammoista syntyy liikenneonnettomuuksissa, kaatumis- tai putoamistapaturmissa ja väkivaltatapahtumissa.

Aivotärähdyksellä tarkoitetaan iskun aiheuttamaa, lieväasteista aivojen toiminnan häiriötä. Aivotärähdyksen oireita ovat päänsärky sekä satunnainen oksentelu ja pahoinvointi. Oireet ovat lieviä ja voivat kestää muutamia päiviä. Toipuminen on yleensä täydellistä eikä jälkiongelmia yleensä esiinny.

Lievän aivovamman oireita ovat enintään 30 minuutin tajuttomuus, tajuttomuuden jälkeinen muistinmenetys eli amnesia, jonka aiheuttama muistiaukko on kuitenkin enintään 24 tuntia, päänsärky sekä oksentelu ja pahoinvointi. Oireet voivat kestää muutamia päiviä. Toipuminen on yleensä täydellistä eikä jälkiongelmia yleensä esiinny.

Päävamman yhteydessä syntyvä verenvuoto kallon sisällä on aina vakava tilanne ja tämä voi johtaa nopeisiinkin muutoksiin potilaan tilassa. Näkyvä merkki kallon sisäisestä verenvuodosta on esimerkiksi korvasta vuotava veri tai esimerkiksi vammautuneen tilan nopea muutos. Oireet saattavat ilmetä vasta muutaman tunnin kuluttua tapahtumasta, joskus jopa päivien tai jopa viikon kuluttua. Oireet voivat olla eriasteisia tai potilas menee tajuttomaksi.

Lisää tietoa aiheesta:

Etkö ole varma mitä tehdä?

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.2