Päivystyshelppi

Pyörtyminen

Pyörtymiseksi kutsutaan lyhytkestoista ohimenevää tajunnan häiriötä. Pyörtyessä henkilö menee veltoksi, menettää tajuntansa ja tuupertuu maahan korkeintaan muutamaksi minuutiksi. Pyörtyminen johtuu yleisimmin veren pakkautumisesta kehon alaosaan, jolloin aivoihin ei riitä verta. Epämieluisat kokemukset, kuten verinäytteenotto, veren näkeminen, kipu tai pelko voivat aiheuttaa pyörtymisen. Runsas hikoilu, ripulointi tai oksentelu saattaa aiheuttaa nestevajausta, joka altistaa pyörtymiselle. Ennen pyörtymistä oireena on usein epävarma olo seisoessa, pahoinvointi, hikisyys, kalpeus, näön hämärtyminen ja näkökentän kaventuminen.

Toimi näin eri tilanteissa

Hoida kotona, jos:

Tätä oiretta ei voi hoitaa kotona.

Hakeudu hoitoon, jos:

Ota yhteyttä oman terveysasemasi kiirevastaanotolle tai jos terveysasemasi on kiinni, Päivystysapu 116117 palveluun, jos

  • henkilö on menettänyt hetkellisesti tajuntansa

  • pyörtynyt on loukannut itsensä kaatuessaan

Yhteydenotto muissa tapauksissa

  • Muissa tapauksissa voit odottaa oman terveysaseman avautumista ennen yhteydenottoa.

Hätätapaus - soita 112, jos:

Soita hätänumeroon 112 jos,

  • tajuntansa menettänyt henkilö kouristaa

  • tajunnan menetykset toistuvat lyhyen ajan sisällä

  • tajunnan menetyksen jälkeen henkilö ei palaudu normaaliin vointiin

  • tajunnan menetyksen lisäksi oireena on rintakipua, rytmihäiriön tunnetta, hengenahdistusta tai vaikeuksia hengittää normaalisti

Hyödyllistä tietoa aiheesta

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Jos toimintaohjeesta ei ollut sinulle riittävästi apua tai tarvitset tarkemman arvion tilanteestasi, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oma terveysasemasi on kiinni, ota yhteyttä Päivystysapuun 116117. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.3