Päivystyshelppi

Halvaus tai heikkous

Tilanne voi vaatia välitöntä yhteydenottoa

Halvaus tarkoittaa jonkin liikehermon toiminnan lamautumista, jonka johdosta lihasten toiminta heikentyy joko yksittäisessä raajassa tai sekä ylä- että alaraajassa kehon samalla puolella. Halvaus voi ilmetä myös kasvolihaksissa, nielussa tai silmän lihaksissa.Halvaus voi johtua hermotoiminnan häiriintymisestä tai loppumisesta jossakin kehon osassa, ääreishermoston vaurioitumisesta tai hermojuuren tulehduksesta. Aivohalvaukseen liittyy usein raajaoireiden lisäksi myös puhe-, tunto- ja näköhäiriöitä sekä sekavuutta.

Toimi näin eri tilanteissa

Hätätapaus - soita 112, jos:

  • jos sinulla tai läheiselläsi on äkillisesti alkaneita halvausoireita

Halvausoireet voivat olla merkki aivoverenkiertohäiriöstä. Aivoverenkiertohäiriön oireita ovat äkillisesti alkanut suupielen roikkuminen, toisen käden ja/tai jalan voimattomuus tai tunnottomuus, puheen puuromaisuus tai sanojen löytämisen/ymmärtämisen vaikeus, näköhäiriöt ja huimaus/tasapainohäiriö ja kävelyvaikeus.

Hätänumeroon tulee soittaa yhdenkin edellä kuvatun oireen vuoksi, vaikka oireet olisivat jo menneet ohitse.

Jos äkillisistä halvausoireista kärsivä henkilö menee tajuttomaksi, käännä hänet kylkiasentoon hengitysteiden avoimuuden varmistamiseksi. Ellei tajuttomaksi mennyt herää puhutteluun tai ravisteluun, soita hätänumeroon 112 ja aseta puhelin kaiutintoiminnolle. Aloita elottomaksi menneelle paineluelvytys. Hätäkeskuspäivystäjä neuvoo puhelimessa, kuinka elvytetään

Katso tarvittaessa toimintaohje: Aivoverenkiertohäiriö

Etsitko lisää tietoa vaivasta?

Aivohalvaus syntyy verenkiertohäiriön vahingoittaessa yleensä toista aivopuoliskoa, jonka johdosta kehon vastakkaisella puolella ilmenee halvausoireita.

Selkäydinvammat tai -sairaudet voivat aiheuttaa halvauksia joko yhden tai useamman raajan toiminnassa tai jopa neliraajahalvauksen.Oireet riippuvat vaurion sijainnista ja tasosta.

Ääreishermoston toimintahäiriöt voivat aiheuttaa paikallisia halvauksia kyseisen hermon vaikutusalueella. Toisinaan jokin yleissairaus voi häiriinnyttää ääreishermoston toimintaa siten, että halvauksia on useassa paikassa ympäri kehoa.

Lisää tietoa aiheesta:

Etkö ole varma mitä tehdä?

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.2