Päivystyshelppi

Äkillinen sekavuus

Toimi näin eri tilanteissa

Hakeudu hoitoon, jos:

  • ilmenee äkillistä sekavuutta
Ota yhteyttä heti oman terveyskeskuksen kiirevastaanotolle tai päivystykseen.

Äkillinen sekavuustila on aina hoitamattomana hengenvaarallinen tila. Äkillisen sekavuuden tärkein hoito on tilan aiheuttavan syyn selvittäminen ja hoito.

Mikäli oireet jatkuvat, pahenevat tai voinnissa tapahtuu selkeä muutos huonompaan, on syytä olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen uudelleen.

Hätätapaus - soita 112, jos:

  • henkilö ei ole kunnolla heräteltävissä
  • esiintyy kouristuskohtauksia
  • henkilö on vaaraksi itselleen tai muille

Etsitko lisää tietoa vaivasta?

Äkillinen sekavuustila johtuu keskushermoston toiminnan häiriöstä, jonka aiheuttajana voivat olla erilaiset sairaudet, nestetasapainon häiriöt, leikkauksen jälkitila ja myrkytykset. Altistavia tekijöitä ovat mm. päihteiden ja lääkkeiden käyttö, korkea ikä ja heikko yleiskunto. Äkillisen sekavuustilan laukeamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kipu, stressi, univaje, liialliset tai liian vähäiset ulkoiset ärsykkeet sekä vieras ympäristö.

Äkillisestä sekavuudesta kärsivällä henkilöllä on usein erilaisia aistiharhoja tai harhaluuloja. Ajan ja paikan taju voivat olla hämärtyneitä ja uni-valve- rytmin häiriöt ovat yleisiä. Myös erilaisia pelkotiloja voi esiintyä ja henkilön käytös voi olla joko poikkeuksellisen levotonta tai toisaalta myös lamaantunutta. Oirekuva voi vaihdella paljonkin vuorokauden ajoista riippuen.

Lisää tietoa aiheesta:

Etkö ole varma mitä tehdä?

SOITA 116117

Päivystysapu 116117 palvelun toimivuuden omalla alueellasi voit tarkistaa 116117 verkkopalvelusta: 116117.fi

Päivystyshelppi, versio 1.2